Vraag & Antwoord

FAQ

01. Bij wie kunnen we terecht als we een vraag hebben over het Vechtdal College?

Voor ouders met kinderen in groep 8 is het altijd mogelijk om in contact te komen met Johan de Ruiter (j.druiter@vechtdalcollege.nl of 0523-281428) en vragen te stellen over het Vechtdal College Hardenberg

02. Welke ondersteuning biedt het Vechtdal College Hardenberg voor een leerling met dyslexie?

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op extra ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit gebruik maken van Kurzweil, begeleiding van een RT-er (Remedial Teacher) en extra tijd voor het maken van toetsen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze RT’ers.

03. Hoe gaat het Vechtdal College om met lesuitval?

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Docenten hebben inval-uren om een klas op te vangen als een andere docent uitvalt. Ook worden er onderwijsassistenten ingezet om lessen op te vangen als de vakdocent onverhoopt afwezig is.

04. Wat zijn de schooltijden voor de leerlingen?

Uw zoon of dochter kan lessen volgen van 8:00 uur tot 15:50 uur. Het rooster kan per dag verschillen. We maken een rooster voor leerlingen dat zoveel mogelijk aaneengesloten is.

05. Wordt er rekening gehouden met het indelen van klassen en de woonplaats van mijn zoon / dochter?

Leerlingen die uit een andere plaats dan Hardenberg komen en hetzelfde advies ontvangen van de basisschool, worden in dezelfde klas geplaatst. De reden is dat leerlingen minder alleen hoeven te fietsen van en naar school.

06. Hoe melden we onze zoon / dochter aan voor het Vechtdal College?

Ouders krijgen een aanmeldingsformulier via de basisschool. Daar worden gegevens door de basisschool en ouders ingevuld. Mocht de basisschool niet in bezit zijn van een aanmeldingsformulier is het mogelijk om een exemplaar op te vragen bij het Vechtdal College (0523-281428).

07. Welk device moeten we aanschaffen voor mijn zoon / dochter?

Leerlingen in het vmbo werken met een iPad. Leerlingen in havo, atheneum en gymnasium werken met een Chromebook. Informatie hierover staat op onze website.

08. Hoe kunnen de ouders de resultaten van hun kind volgen?

Via de app “Magister” is het mogelijk om de resultaten van uw zoon / dochter op de voet te volgen. Hierin staat informatie over het rooster, huiswerk, toetsen en cijfers. Natuurlijk ontvangt u ook informatie van de school tijdens informatieavonden en coachgesprekken.

09. Moeten leerlingen huiswerk thuis maken?

Op het Vechtdal College zullen leerlingen ook thuis huiswerk moeten maken. Huiswerk hoort bij het leren van plannen van schoolzaken. Wanneer leerlingen moeite hebben met het maken en plannen van huiswerk, is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van een coach.

10. Hebben jullie een gezonde schoolkantine?

Het Vechtdal College heeft een gezond en gevarieerd aanbod in de schoolkantine. Dat is de laatste jaren beloond met de Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum! Het aanbod bestaat dagelijks uit o.a. broodjes gezond, verse yoghurt met of zonder muesli en/of vers fruit. Verder zijn er Smoothies (zuivel en vers fruit) verkrijgbaar. Maar we hebben ook automaten met broodjes, snoep en cup-a-soup.

Als u als ouder een vraag hebt die niet te vinden is op de pagina Vraag & Antwoord, dan kunt u een e-mail sturen naar info@hallovechtdalcollege.nl.