02. Welke ondersteuning biedt het Vechtdal College Hardenberg voor een leerling met dyslexie?

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op extra ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit gebruik maken van Kurzweil, begeleiding van een RT-er (Remedial Teacher) en extra tijd voor het maken van toetsen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze RT’ers.