07. Welk device moeten we aanschaffen voor mijn zoon / dochter?

Leerlingen in het vmbo werken met een iPad. Leerlingen in havo, atheneum en gymnasium werken met een Chromebook. Informatie hierover staat op onze website.